Stralingsmeting

Straling is niet goed voor de mens en bij een hoge dosering aan elektromagnetische straling kunnen er gezondheidsklachten optreden. Staat uw woning of werkplek dicht in de buurt van zendmasten, transformatorhuizen of hoogspanningsmasten? Dan kan het een uitkomst bieden om een stralingsmeting uit te laten voeren.

In elke kamer of ruimte waar men langdurig verblijft, voeren wij een meting uit en brengen de stralingsbelasting in kaart. Denk hierbij aan slaapkamer, kantoor, werk- of woonkamer. Hierdoor krijgt u een goed beeld van hoeveel straling er zich in deze omgevingen bevindt en de mate waarin dit problemen kan opleveren voor de gezondheid en productiviteit.

"Straling zorgt voor ernstige vermoeidheid, Intra-air meet voor uw gezondheid"

Intra-air wordt door 104 klanten beoordeeld met een 9,2
4.5/5

Doel van de stralingsmeting

Intra-Air helpt u inzichtelijk te maken of straling de oorzaak kan zijn van uw gezondheidsklachten. Diverse gezondheidsklachten komen voor bij een hoge concentratie aan elektromagnetische straling. Daarom is het uitgebreid te meten wordt duidelijk of de straling binnen de gestelde limieten valt, van belang. Is dit niet zo? Dan moeten er andere straling werende of afstotende acties ondernomen worden.

Uitvoering van de stralingsmeting

Door middel van speciaal apparatuur worden stralingswaarden gemeten. Deze waarden koppelen we aan een de ruimte waar de meting heeft plaats gevonden. De waarden laten vervolgens zien wat de huidige stralingsbelasting is. Hierdoor wordt goed in kaart gebracht of de hoeveelheid straling schadelijk kan zijn. De meting voeren we veelal uit in ruimtes waar men langdurig verblijft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan slaapkamers, woonkamers en werkkamers/kantoorruimtes.

De gemeten ruimtes brengen we met bijbehorende waardes in kaart. Hierdoor krijgt u een goed beeld of de hoeveelheid straling invloed kan hebben op uw gezondheidsklachten. Ook wanneer u geen klachten heeft geven wij u een beeld of de straling invloed heeft op uw gezondheid. 

Last van straling

Zeker weten of straling de oorzaak is van uw gezondheidsproblemen? Of wilt u gezondheidsrisico's inperken